انواع کیسه زباله

کیسه زباله خانگی

کیسه زباله خانگی

کیسه زباله خانگی کیسه زباله خانگی ما به صورت رول و در بسته هایی با تعداد مناسب عرضه می شود که هر کیسه دارای یک نوار جدا شدنی منحصر به فرد برای بستن کیسه ها پس از استفاده و برای دور انداختن آسان است. آنها محکم هستند و به دلیل وجود پرفراژ، این دستگاه دارای…

کیسه زباله بیمارستانی

کیسه زباله بیمارستانی

کیسه زباله بیمارستانی کیسه زباله بیمارستانی برای دفع عفونی فوق العاده قوی و بدون ترکیدن با رنگ مشخص قوی که واقعاً متمایز است، برای ایمنی در تأسیسات بیمارستانی شما بسیار لازم می باشد. در کیسه زباله بیمارستانی ما خطر پاره شدن کیسه های زباله خطرناک زیستی خود را نخواهید داشت و کیسه زباله بیمارستانی سنگین…