ملحفه یکبار مصرف

ملحفه یکبار مصرف

ملحفه یکبار مصرف ما تولید کننده ملحفه یکبار مصرف هستیم و وظیفه اصلی ملحفه های یکبار مصرف این است که به طور موقت آن ها را روی یک سطح قرار دهند تا در صورت تماس مواد بالقوه آلوده یا خطرناک با آن از آلوده شدن آن جلوگیری شود. ملحفه یکبار مصرف یک مانع فیزیکی ایجاد…