ساک پارچه ای

ساک پارچه ای

ساک پارچه ای ساک پارچه ای قابل استفاده مجدد، صرف نظر از مواد، تاثیرات زیست محیطی کمتری نسبت به مقادیر انبوه کیسه های پلاستیکی یک بار مصرف که روزانه وارد محیط می شوند، ایجاد می کنند که تفاوت در تاثیر در واقع بسیار شگفت انگیز است. صرف نظر از نوع ساک پارچه ای، همیشه مهم است…