کیسه زباله رولی

کیسه زباله رولی

کیسه زباله رولی کیسه زباله رولی تولیدی ما 100% زیست تخریب پذیر برای سطل زباله شما است که می تواند تجزیه پذیر باشد و البته برای استفاده آسان و نگه داری راحت رول می شوند. کیسه زباله رولی سایز متوسط برای اکثر سطل های زباله خانگی مناسب است و شرکت ما ماموریت دارد تا امکان…