ساک متقال برزنتی

ساک متقال برزنتی

ساک متقال برزنتی ساک متقال برزنتی به قدری محبوب هستند که درک تعداد زیادی از آن هر ساله به فروش می‌رسند و آنها بسیار سبک وزن هستند، می توان آنها را رول یا تا کرد تا در فضا صرفه جویی شود و البته خالی مناسب برای چاپ طرح های سفارشی شما باشد. ساک متقال برزنتی…