چاپ فلکسو

چاپ فلکسو

چاپ فلکسو تولید کنندگان خدمات با اقلام بسته بندی در سراسر کشور می توانند با بهبود کیفیت پس از چاپ فلکسو، از بازارهای جدید بهره برداری کنند. این تکنیک از زمان معرفی بیش از چهل سال پیش در آغاز پیشروی این فناوری بوده است و امروزه دستگاه های چاپ فلکسو ما استانداردهایی را برای آنچه…