کیسه فریزر

کیسه فریزر

کیسه فریزر از فریزر گرفته تا یخچال تا انباری، کیسه فریزر با اندازه های مختلف تولید ما محافظ های ایده‌آل برای غذا و سایر وسایل و خشکبار هستند. پلاستیک موجود در کیسه فریزر ما فاقد هرگونه بیسفنول است که این محصول نشتی را حفظ می کند و از ورود هوای ناخواسته به داخل جلوگیری می…