بگ پارچه ای

بگ پارچه ای

بگ پارچه ای بگ پارچه ای با توجه به مواد اولیه استفاده شده از 100% پنبه، مواد آنتی باکتریال و قابل بازیافت ساخته می شوند و این بگ پارچه ای بسته به مواد اولیه استفاده شده، کیفیت دوخت، محل استفاده و شکل، می توانند برای سال ها استفاده شوند که رنگ های نساجی و رنگ…