نایلون زباله

نایلون زباله

نایلون زباله امروزه نایلون زباله در همه خانه ها و مشاغل تجاری استفاده می شود و چه زباله های آشپزخانه را دور بریزید و چه کاغذهای مستعمل، همه در کیسه های زباله ذخیره می شوند که بعداً توسط بخش مدیریت زباله جمع آوری می شود که به طور کلی در رنگ های مشکی موجود است…