دستگاه دوخت حرارتی

دستگاه دوخت حرارتی

دستگاه دوخت حرارتی دستگاه دوخت حرارتی یک وسیله جانبی ضروری برای آب بندی بسته ها است و به سادگی سیم را وصل کنید و آماده کار است، بدون نیاز به گرم کردن است و زمان قابل تنظیم و نشانگر نور به شما اطلاع می دهد که درز بندی محکم کامل شده است و در دستگاه…