روتختی بیمارستانی

روتختی بیمارستانی

روتختی بیمارستانی تولید روتختی بیمارستانی به موادی که سازنده استفاده می کند بستگی دارد و با این حال، اکثر تولید کنندگان از مواد نرم، غیر بافته و زیست تخریب پذیر برای ارائه راحتی بهینه استفاده می کنند. برخی از تولید کنندگان از الیاف متفاوتی از درختان اکالیپتوس استفاده می کنند و برخی دیگر از پلی پروپیلن باند…