کیسه زباله خانگی

کیسه زباله خانگی

کیسه زباله خانگی کیسه زباله خانگی ما به صورت رول و در بسته هایی با تعداد مناسب عرضه می شود که هر کیسه دارای یک نوار جدا شدنی منحصر به فرد برای بستن کیسه ها پس از استفاده و برای دور انداختن آسان است. آنها محکم هستند و به دلیل وجود پرفراژ، این دستگاه دارای…